Sssst... ik verklap je mijn geheimpjes!

Sssst... ik verklap je mijn geheimpjes!
photo: own making photo's pexels.com

maandag 27 januari 2014

Flip the class

Voor wie het nog niet kent...
"Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbij je klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo." (bron: Kennisnet.nl)

Een nieuwe en eigentijdse vorm van lesgeven.
Ik gebruik zelf heel graag multimedia, smartboard, filmpjes, computer,... in de klas en vind dit een super idee.
Ik wil hier echter wel enkele bedenkingen bij maken:
Als je kiest voor deze organisatievorm, dan moet je als school/leerkracht goed beseffen dat niet al je leerlingen thuis de kans hebben om op pc of internet te geraken.
Zeker als je hen de opdracht wilt geven om bijvoorbeeld thuis als voortaak een flipfilmpje te bekijken als voorbereiding op een les.

Als je flipfilmpjes wil gebruiken als manier om ouders op de hoogte te brengen van de werkwijze en instructiewijze die je in de klas hebt gebruikt, dan vind ik dit zelf een prachtige kans om ze te gebruiken.
Maar... bedenk hierbij opnieuw dat misschien niet alle ouders de mogelijkheid hebben om op pc/internet te geraken.

Als je overtuigd bent van volgende punten, dan kan je op een goede wijze aan de slag met 'flipping the class':
*kunnen al je leerlingen op internet en mogen zij dit thuis?
*maken je leerlingen nu ook op tijd hun taken?
*ben je zelf handig in het maken van filmpjes of het zoeken van goede instructiefilmpjes die aansluiten bij je lessen?
*Kan je als leekracht hier voldoende  tijd voor maken?

Op volgende website vind je inspiratie en tools om aan de slag te gaan met deze nieuwe werkvorm:
http://www.kennisnet.nl/themas/flipping-the-classroom/inspiratie-tools/
 
Voorbeelden van flipfilmpjes voor wiskunde kan je vinden op:
http://www.symbaloo.com/mix/polyglotfilmpjeswiskund
Bron symbaloo.com