Sssst... ik verklap je mijn geheimpjes!

Sssst... ik verklap je mijn geheimpjes!
photo: own making photo's pexels.com

zondag 27 april 2014

Flip the class- Hoe doe je dit?Pre-teaching met behulp van zelfgemaakte uitlegfilmpjes/ Flipfilmpjes zelf maken…

Nieuw binnen onderwijs en ICT is de opkomst van het gebruik van flipfilmpjes of het principe Flip the class. Eerder op mijn blog heb ik al verwezen naar deze manier van werken.

Bij dit principe gaat men er van uit dat men filmpjes inzet als een soort pre-teaching.
Hiermee bedoelt men dat de leerkracht instructiefilmpjes (al dan niet zelf gemaakt) gebruikt om leerlingen vooraf thuis of in de klas reeds kennis te laten maken met de leerstof en hen zo al de instructie te geven voor de komende les.
Bij dit principe gaat men er van uit dat er in de klas nog maar een beperkte instructie bijkomend nodig is en er zo meer tijd over blijft om de leerlingen aan de slag te laten gaan, te laten oefenen.
Maar… de flipfilmpjes kunnen voor veel meer worden ingezet.

Om te differentiëren bijvoorbeeld:
Stel dat je bijvoorbeeld verschillende “niveaus”  in je klas hebt, dan kan je een groepje leerlingen dat zijn weg vindt in pre-teaching. aan de “computer” uitleg/instructie over de leerstof laten bekijken die de volgende dag of komende les aan de orde komt. Sterke leerlingen kan je deze thuis al voordien laten bekijken.
Ondertussen kan je de andere leerlingen meer klassikale instructie geven.

Als strikt pre-teaching instrument of als coachingsinstrument:
Je kan de filmpjes thuis laten bekijken als voorbereiding op een komende les (instructie voordien volgens de pre-teachingwijze), maar je kan dit ook gebruiken als coachings-instrument waarbij je de filmpjes tegelijk gebruikt om ouders ‘op de hoogte’ te houden van de wijze waarop men in de klas werkt/ gaat werken.
Bij deze manier van werken stel je de flipfilmpjes ter beschikking van de ouders.
Zo kunnen ze de filmpjes bekijken als hulp bij het helpen/ondersteunen van hun kind thuis met huiswerk.
Uiteraard stel je de ouders van deze manier van werken op de hoogte, bijvoorbeeld tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar, via de website van de school,…


Maar hoe maak je dan die flipfilmpjes?
Via onderstaande link krijg je nog eens de juiste uitleg en enkele tips om hiermee zelf aan de slag te gaan:
https://app.box.com/s/jmtvv9tdjw33uxnwax15

Wil je ze zelf niet maken, omdat het je aan de tijd ontbreekt? Dan kan je er heel wat vinden op internet of via:
http://www.pinterest.com/jokevanhaeren/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten