Sssst... ik verklap je mijn geheimpjes!

Sssst... ik verklap je mijn geheimpjes!
photo: own making photo's pexels.com

zaterdag 7 februari 2015

Belang van een gezellige personeelsplaats - Pimp je personeelsrefter.

Een gezellige en voldoende grote personeelsplaats in een school lijkt niet van groot belang, maar is het wel.
In veel scholen is er voor het personeel vaak geen personeelslokaal aanwezig,  ze is vaak te klein voor het aantal personeelsleden dat de school telt of ze is ongezellig zonder mogelijkheden om te kunnen degelijk te kunnen werken.

Een eigen personeelsruimte met een aangepaste en gezellige inrichting bevordert nochtans de totale werksfeer in je school:
*personeel krijgt zo  een plek waar ze tussen de lesuren door terecht kunnen om in een andere omgeving dan de klas te kunnen ontspannen en voorbereiden voor andere lessen.
*personeel krijgt zo een plek waar het gezellig is om even tot rust te komen, wat zeker belangrijk is indien men voor moeilijkere groepen/leerlingen staat.
*een gezellig aangekleed lokaal creƫert een ontspannende en gezellige sfeer onder het personeel, wat enkel maar ten goede komt aan de totale schoolsfeer.
*informatie, berichten over leerlingen kunnen op een meer discrete manier worden doorgegeven in een 'besloten' eigen personeelsplaats.
*samen kunnen zijn in een personeelsplaats met collega's geeft kansen om elkaar te coachen via gesprekken, raad, advies,... Opent sneller mogelijkheden tot gesprek.

*indien er voldoende pc's aanwezig zijn in de personeelsplaats, waar meerdere personeelsleden tegelijk tussen lessen of op lesvrije momenten kunnen werken en voorbereiden, stimuleren collega's elkaar om samen aan het werk te gaan. Zien werken, doet immers werken.

Heb je op jouw school te weinig ruimte voor jou en je collega's, dan is het misschien eens de ideale moment om samen een lokaal  in te richten of een verouderde en ongezellige personeelsplaats te pimpen.

Je zal merken... dit komt iedereen ten goede!

Bron: eigen maaksel - Joke Van Haeren


Geen opmerkingen:

Een reactie posten