Sssst... ik verklap je mijn geheimpjes!

Sssst... ik verklap je mijn geheimpjes!
photo: own making photo's pexels.com

donderdag 10 september 2015

Op de vlucht... - lessen

Wil je graag les geven rond de vluchtelingenproblematiek?
Maar vind je niet direct materiaal?
Dan zijn volgende materialen, artikel en links zeker eens de moeite waard om te bekijken:

1) Zeker de moeite vanaf 3de graad lager onderwijs en middelbaar onderwijs: De online vluchtelingentest. Leef je online in in een vluchteling. Hoe ver kom jij? Bereik jij veilig Europa of niet? Je kan het zelf testen op:
http://vluchtelingen.eo.nl/

2) Artikel uit Klasse van 8-9-2015:
https://www.klasse.be/8967/vluchtelingen-op-school-ondernemen/

3) De toolkit ‘Meer dan een nummer’ aan rond asiel en migratie binnen de Europese Unie van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties:
http://www.unhcr.org/numbers-toolkit/Manuals/NJN-FINAL-NL.pdf

4) Een gratis vormingspakket van Vluchtelingenwerk – niet specifiek bedoeld voor onderwijs – kan je interactief lesgeven over asiel en maak je duidelijk wat een vluchteling is. In het pakket vind je 4 documenten: een handleiding voor de leraar, een presentatie, een bundel met achtergrondinformatie en een bijlage met te printen materiaal:
http://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/educatief-pakket-wat-is-een-vluchteling

5) Fedasil heeft de brochure ‘Zo woont Mo’ voor kinderen vanaf 8 jaar, die op speelse en begrijpelijke manier uitlegt aan kinderen waarom mensen vluchten en hoe het leven van een asielzoeker in een opvangcentrum eruit ziet:
http://fedasil.be/sites/5042.fedimbo.belgium.be/files/zowoontmo_nl_DEFINITIEF_aanpassing_11122012.pdf

6) Meer weten over de landen waar vluchtelingen vandaan komen?
http://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/landen-van-herkomst 

7) Voor Nederlandse scholen: http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/educatie

8) Lespakket van het Jeugd Rode Kruis om kinderen hier bewust te maken van deze stille ramp:
http://www.jeugdrodekruis.be/JRK/index/JRK_Aanbod/Vluchtelingen.html?opl=

9) In English: http://www.unhcr.org/pages/4ab356d36.html

Bron: citysunhotchild pexels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten